TAI CHI IN TRAINING

Ter verduidelijking van dit stress- en energiemanagementprogramma komen achtereenvolgens de doelstellingen , de methodiek, en het opleidingsformat aan bod.

Doelstelling:

  • Goede lichaamshouding ter voorkomen van spierspanning
  • Vermindering gezondheidsklachten
  • Stressbeheersing (stressreductie, -kanalisatie en -preventie)
  • Meer energie

Methodiek:

‘Tai Chi in Training’ is een opleiding in stressbeheer, gebaseerd op tai chi als gezondheidstraining. Naast de tai chi relaxation basics , chi-basisbewegingen specifiek gericht op ontspanning en evenwicht, wordt ook tai chi in de korte-yang-stijl aangeleerd. De yang-stijl in de korte vorm bestaat uit een groot aantal stijlfiguren die steeds in een zelfde volgorde uitgevoerd worden.

Het is de wisselwerking tussen de tai chi relaxation basics (bewegen met focus op ontspanning en evenwicht) en de Yang-stijl (bewegen met focus op coördinatie en circulatie), die ervoor zorgt dat tai chi van curatief naar preventief stressmanagement evolueert.

Het opleidingsformat :

>> tai chi-sessies op regelmatige basis

Het opleidingsprogramma ‘Tai Chi in Training’ omvat een serie tai chi-sessies onder leiding van een ervaren docent. De oefenmomenten van een uur worden op regelmatige basis gepland. Bij voorkeur wekelijks – zeker bij aanvang van het trainingsprogramma – zodat de deelnemers niet opgejaagd worden voor de nodige kennis op te doen, vaardigheden aan te leren en de gewenste bewegingsattitude te verkrijgen.

De tai chi-sessies vinden plaats op het bedrijf (indoor/outdoor) en kunnen georganiseerd worden op momenten die het best passen binnen het werkschema : voor aanvang van de werkdag, tijdens de middagpauze, … Speciale kledij of uitrusting is niet nodig, een douche na de sessie ook al niet.

>> Structuur van de opleiding

Een belangrijk uitgangspunt bij de opbouw van het Tai Chi & Relaxation trainingsprogramma is dat de tai chi-beoefening van curatief naar preventief stressmanagement evolueert. Tai chi neemt immers niet alleen de negatieve gevolgen van stress weg, regelmatige beoefening resulteert ook in een hogere stressbestendigheid. Als deelnemer krijg je stress dus onder controle, waardoor roofbouw op lichaam en geest door negatieve stressprikkels kan worden vermeden.

Het trainingsprogramma bij Tai Chi & Relaxation verloopt in drie perioden : skilling-up / training gain / maintaining the gain.

* Periode 1 : Skilling-up (8 sessies)

Dit inleidende lessenpakket start met de inoefening van de tai chi relaxation basics. Die basisbewegingen maken het lichaam los van spanningen, en ook de geest raakt ingesteld op ‘ontspannen bewegen’. Pijnlijke computerpolsen, vastzittende ruggewervels en andere ongemakken ervaren meteen de helende effecten van tai chi. Typische figuren uit die tai chi relaxation basics zijn de kraanvogel, de beer, het drinkende hert,…
Op het einde van deze startperiode gebeurt de instap naar de vorm. De korte-Yang-stijl komt aan bod en wordt aangeleerd tot de figuur ‘wachten op de adelaar’.

** Periode 2 – 5 : Training Gain (4 x 12 sessies)

Na de skilling-up zijn de basisvaardigheden aangeleerd/ingeoefend en ervaren om ook duurzame vooruitgang te realiseren op vlak van fysieke en mentale conditie.
In vier trainingsperioden van elk twaalf sessies zullen de 60 figuren uit de tai chi-in-de korte Yang-stijl aangeleerd worden. Steeds meer komt de nadruk te liggen op de vormtraining , zonder daarbij de tai chi relaxation basics te verwaarlozen. Die basisoefeningen blijven immers van belang tijdens het hele trainingsproces.

Net als bij periode 1 wordt op ‘t eind van elke periode een evaluerende fittalk gehouden. Op die manier kan het trainingsschema nog nauwer aangepast worden aan de noden van de deelnemers en het bedrijf of organisatie.

*** Na periode 5 : Maintaining the Gain

Eens de korte-yang-stijl aangeleerd is, kan zelfstandig worden verder geoefend. De progressie in stressbestendigheid en vormpeil kan dus behouden blijven. Uiteraard zijn heropfrissingsmomenten en bijkomende vorming mogelijk : tai chi in training, tai chi in nature, tai chi intense,…

Enkele van de vele voordelen voor werknemer en werkgever :

  • Minder gezondheidsklachten bij werknemer/ medewerker, waardoor minder werkverzuim en efficiënter functioneren
  • Meer voldoening op arbeidsvlak, meer dynamiek binnen organisatie
  • De werknemer wordt zich bewust van zijn of haar gezondheid en de factoren die hij of zij zelf kan beïnvloeden.
  • Minder financieel verlies omwille van werkonderbrekingen als gevolg gezondheidsklachten.

Tarief per sessie ‘Tai Chi in Training’ :

€ 260 (excl. BTW) op locatie in zone ‘Brussel – Vlaams-Brabant – Limburg’

  •  Groepen van max. 20 personen

Voor meer info over de activiteiten van Tai Chi & Relaxation en
stressmanagementformules :
Tai Chi & Vitalitetscoach Gert Clerckx
gert@taichirelaxation.be +32 (0)476 451 437

VIND RUST IN JE LICHAAM!
Wil je meer informatie?

Wil je meer informatie?